Video

Live @ OpenShare Café | Sharing joy of live musicTường thuật trực tiếp từ sân khấu OpenShare Thông tin đêm nhạc trong tuần: http://cafe.openshare.vn/showtimes Đóng góp & ủng hộ: [MoMo] 0933158012 …

source

Comment here